ACUM PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA IN SANPETRU DE CAMPIE
29
post-template-default,single,single-post,postid-29,single-format-standard,bridge-core-2.8.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-27.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

ACUM PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA IN SANPETRU DE CAMPIE

ACUM PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA IN SANPETRU DE CAMPIE

Vin sărbătorile și odată cu ele vin și veștile cele bune.
Comuna Sânpetru de Câmpie a câștigat și va implementa un nou proiect, în beneficiul unei categorii largi de populație.
ACUM PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA IN SANPETRU DE CAMPIE in cadrul programului: “Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 este proiectul care se va implementa începând cu noul an, cu o valoare maxmă a grantului de aproape 3,7 milioane de euro.
Din grupurile țintă principale pot face parte persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu precădere:
• Persoane vârstnice;
• Copii afectați de migrația părinților („copii singuri acasă”) și copii remigrați;
• Persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale (CES);
• Persoane care sunt/ au fost victime ale abuzului și violenței domestice și/ sau a violenței bazate pe gen;
• Persoane cu boli grave, în fază terminală;
• Familii vulnerabile2 sau care includ persoane vulnerabile de genul:
o Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani;
o Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs)
o Șomeri și persoane inactive;
o Persoane de etnie romă etc.
Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
1. Activități specifice domeniului educație
• Servicii complexe pentru copii rămași singuri și/ sau copii remigrați și pentru familiile/ tutorii/ reprezentanții legali ai acestora;
• Măsuri și activități de suport pentru integrarea copiilor cu dizabilități, inclusiv a celor cu CES, în învățământul de masă;
• Măsuri și servicii de educație antepreșcolară, preșcolară destinată copiilor, respectiv servicii de educație parentală destinată părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali ai acestora;
• Investiții în accesibilizarea fizică și informațională a instituțiilor de învățământ;
• Dezvoltarea unor metode inovative de intervenție și promovarea unor modele de bune practici, inclusiv prin folosirea tehnologiei informației și a comunicării tehnici în lucrul cu copii, adolescenți și tineri, care tratează problemele specifice vârstei (cum ar fi fenomenul violenței, hărțuirii în mediul școlar, discriminarea, lipsa educației sexuale adecvate, dependențe – inclusiv dependența de telefon/ tabletă/ gadget-uri prin acțiuni care să promoveze activități în aer liber, activități în grup, respectul față de natură, lipsa abilităților de viață independentă, cetățenie digitală etc.).