FINANTATOR
15536
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15536,bridge-core-2.8.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-27.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

FINANTATOR

Fondul Român de Dezvoltare Socială este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților sărace și izolate, majoritatea din mediul rural, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:

 • incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi);
 • dezvoltare socio-economică;
 • egalitate de șanse;
 • combaterea sărăciei;
 • dezvoltare comunitară;
 • educație.

În perioada 2013-2017, FRDS a administrat Programul RO10 Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014.

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe detalii despre activitatea FRDS, a Granturilor SEE și Norvegiene și a Punctului Național de Contact, vă invităm să accesați adresele:

www.frds.ro
www.eeagrants.org
www.eeagrants.ro

Informații generale despre Program
Programul este finanţat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și este implementat
de Fondul Român de Dezvoltare Socială – FRDS (în calitate de Operator de Program – OP). Asociația
Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) este Partener de Program din partea Donatorilor,
iar Consiliul Europei (CoE) este Organizație Internațională Parteneră.

Obiectivul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 este de a contribui la reducerea disparităților
economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele
donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și statele beneficiare, prin finanțarea a cinci sectoare
prioritare:

 • Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
 • Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;
 • Mediu, energie, schimbări climatice și economia cu emisii reduse de carbon;
 • Cultură, societatea civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;
 • Justiție și afaceri interne.

Programul acoperă 5 din cele 23 de arii de program vizate de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021,
respectiv:

 • Aria nr. 7 Incluziunea și abilitarea romilor;
 • Aria nr. 8 Copii și tineri aflați în situații de risc;
 • Aria nr. 10 Dezvoltare locală și reducerea sărăciei;
 • Aria nr. 16 Bună guvernare, instituții responsabile, transparență;
 • Aria nr. 17 Drepturile omului – implementare la nivel național.

Obiectivul general al programului este de a contribui activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional şi local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare. În acest sens, OP încurajează și facilitează stabilirea de parteneriate între entităţi din România şi din Statele Donatoare, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Programul are o valoare totală de 86,941,176 Euro din care:

 • 25.000.000 Euro finanțare prin Granturile SEE 2014-2021;
 • 48,900,000 Euro finanțare prin Granturile Norvegiene 2014-2021;
 • 13,041,176 Euro finanțare prin intermediul bugetului de stat al României (15% co-finanțare).