SUSTENABILITATE PROIECT
15551
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15551,bridge-core-2.8.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-27.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

SUSTENABILITATE PROIECT

Continuarea activitatilor din proiect dupa finalizarea proiectului/ activități care continuă

Servicii socio medicale si locuire realizate de PP – dupa finalizarea proiectului, pe baza acreditarii de servicii sociale a PP (atasata la proiect), primaria va continua sa dezvolte si sa livreze aceste servicii sociale pe o perioada de 5 ani catre beneficiarii proiectului in conformitate cu prevederile din contractul de finantare. Pe perioada proiectului, aceste familii si persoane vulnerabile vor beneficia de o serie de actiuni de sprijin, care sa ii ajute pe acestia sa doreasca sa se dezvolte si sa colaboreze mai strans cu echipele de proiect. In acest sens, acest gen de sprijin direct, va putea fi utilizat de catre familiile si persoanele vulnerabile si dupa finalizarea proiectului. Dupa finalizarea proiectului, PP va utiliza documentele de lucru, metodologiile de lucru, standardele de calitate. Se vor asigura salariile pentru echipa de proiect relevanta si necesara din componenta de servicii sociale care vor putea fi asigurate din bugetul local si din alte surse precum atragerea de proiecte europene, nationale, etc. Se vor depune alte proiecte in parteneriat care sa vizeze si alte probleme si domenii prioritare pentru grupul tinta al proiectului. Aceste proiecte vor avea la baza planul local de actiuni si vor fi depuse proiecte in domenii ca infrastructura locala, ocupare, locuire, asistenta sociala, etc. Cu privire la domeniul locuire, se are in vedere ca majoritatea gospodariilor familiilor vulnerabile, sa isi remedieze aceste situatii problematice privind actele de proprietate si dupa caz actele de identitate. Avand in vedere ca pe perioada proiectului, echipa de proiect va utiliza o metodologie de lucru bazata pe proceduri clare, aceste actiuni se vor putea desfasura si dupa finalizarea proiectului de catre echipa de proiect, prin sprijinul acordat de catre echipele de proiect din partea partenerilor din viitoarele proiecte.

Servicii de ocupare realizate de P1 – in perioada procesului de implementare, toate persoanele beneficiare vor fi sprijinite sa participe la actiunile de ocupare in functie de necesitati (sprijin, informare, mediere, pregatire pentru angajare, instruire si dezvoltare antreprenoriala). Aceste metodologii de lucru si standarde de calitate se vor utiliza si dupa finalizarea proiectului de catre echipa P1 la solicitarea beneficiarilor. In acelasi context se va avea in vedere ca planurile de afaceri sa fie depuse spre competitiile de planuri de afaceri la solicitarea beneficiarilor, dar si de catre echipele de proiect din partea PP in cadrul procesului de servicii sociale, prin faptul ca se vor acorda actiuni de sprijin pentru ca persoanele din comunitatile tinta vizate sa participe la alte cursuri de calificare. Pe perioada de sustenabilitate, P1 va trimite catre beneficiari lunar si ori de cate ori este necesar informatii actualizate despre locurile de munca disponibile. Astfel echipa P1 va trimite ori de cate ori este nevoie informatii despre locurile de munca disponibile si vor fi afisate in locurile publice din localitate si se vor informa potentialii beneficiari despre locurile de munca disponibile.

Servicii de educatie realizate de P2  – cel mai important aspect legat de aceasta activitate este reliefat de faptul ca dupa finalizarea proiectului se urmareste reducerea numarului de absente, cresterea calitatii actului educational, cresterea motivatiei pentru scoala pentru copiii care provin din familiile vulnerabile. Avand la baza investitiile realizate in perioada proiectului, echipa de proiect si din partea P2 vor oferi suport copiilor din familiile vulnerabile sa aiba note mai bune, sa reduca numarul de absente si sa aiba o motivatie crescuta pentru procesul educational.

Capacitatea de deservire a actiunilor dupa finalizarea finantarii si resurse pentru preluarea costurilor de functionare a serviciilor, echipamentelor

Conform procedurilor in vigoare privitoare la serviciile socio-medicale, acestea vor fi asigurate de catre PP prin asigurarea salariilor pentru echipa de implementare relevanta si necesara si apoi se vor utiliza metodologiile si documentele de lucru. Se are in vedere continuarea acestui proces, mai ales tinand cont de experienta de lucru anterioara in sensul in care dezvoltarea pe mai multe paliere a unei familii poate sa fie realizata pe mai multi ani de implementare. In acest context, in plus fata de asigurarea salariilor echipelor de proiect relevante si necesare, costurile de consumabile, intretinere a spatiilor aferente spatiilor necesare pentru procesul de servicii sociale, din componenta de servicii socio-medicale, educationale, acestea vor putea cuprinde si serviciile de ocupare, locuire, (atunci cand se va solicita din partea beneficiarilor) si acestea se vor putea desfasura atat la domiciliul beneficiarilor, cat si in spatiile si salile PP. Aceste aspecte privind salarizarea echipelor relevante si necesare din componenta de servicii socio-medicale, dar care vor cuprinde si metodologii de lucru din celelalate componente, intretinerea spatiilor, consumabile de birou vor putea sa fie reliefate in documentele oficiale ale PP care vor putea fi puse la dispozitie catre finantator in perioada de sustenabilitate.

Rolul fiecarui parteneri in asigurarea sustenabilitatii

Elaborare schite de proiecte – partenerii proiectului vor elabora 3 schite de proiect avansate (cerere de finantare, buget, alte anexe), care se are in vedere sa fie depuse in parteneriat catre alte surse de finantare, care vor fi disponibile atat in perioada de implementare, cat si dupa finalizarea proiectului. Responsabil cu coordonarea acestui proces va fi PP.

Domeniul social, locuire PP vor putea sa asigure costuri de salarii relevante si necesare, intretinere, alte costuri, derularea actiunilor de servicii socio-medicale, educatie, sprijin in actiuni de locuire si infrastructura. Pentru proiectele legate de infrastructura se vor depune proiecte care vor viza si zonele in care locuiesc familiile vulnerabile. Se vor depune si alte proiecte in care se va relua parteneriatul realizat prin proiectul nostru.

Domeniul ocupare P1 va asigura pe perioada de sustenabilitate suport privind informarea beneficiarilor asupra locurilor de munca disponibile. La solicitarea beneficiarilor, va realiza procesul de sprijin a beneficiarilor pentru pregatirea dosarelor pentru calificare, pentru interviu pentru mediere profesionala, va crea legaturi de comunicare cu potentiali angajatori. Se are in vedere sa se mai elaboreze si alte proiecte care sa vizeze comunitatile vulnerabile si care sa aiba atat componente de servicii sociale dar si actiuni din domeniul ocuparii, educatiei.

Domeniul educatie P2 cu sprijinul financiar din partea PP, va oferi suport pentru copiii beneficiari pentru ca sa aiba note mai bune la scoala, sa isi reduca numarul de absente. In acest sens se vor realiza actiuni atat cu copii dar si cu parintii acestora, ori de cate ori este nevoie.