ECHIPA DE IMPLEMENTARE
15555
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15555,bridge-core-2.8.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-27.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

Poziția/funcțiaSarcinile principaleNume prenume
Responsabil activitati PPPlanifica, coordoneaza, monitorizeazaactivitatileaflatein responsabilitatea PP. Acordasuportexpertilor in derularea activitatilor aflate in responsabilitatea PP, organizeazaintocmireaprocedurilor, metodologiilor (metodologia unitara de implementare a actiunilor de servicii medicale, locuire, educatie, ocupare pentru beneficiari,metodologiaunitara de selectie, etc),documentaţieisuportpentruimplementarea activitatilor in responsabilitatea PP.Face vizite la fata locului. Organizeaza si coordoneazaintalniri de lucru/echipa. Se asigura de indeplinireaindicatorilorpentrubeneficiariidirecti din partea PP. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Fecior Viorel
Responsabil comunicare proiect1 post aferent activitatilor din proiect pentrupromovarea si vizibilitatea acestora

Coordoneaza, planifica, organizeaza si monitorizeaza implementarea Activitatii 2.Promovarea si vizibilitatea proiectului: conferinte de presa privind lansarea si inchiderea proiectului, realizarea unui site web al proiectului, realizarea de mese rotunde si sesiuni de informare publica, campania on-line de promovare a proiectului si Granturile Norvegiene 2014-2021,implementeaza Strategia concentrata de promovare si vizibilitate, Strategia diferentiata si Strategia nediferenţiată. Mentinelegatura cu presa, prin informarea periodica asupra dinamicii de implementare.Monitorizeaza permanent canalele de comunicare (presa, internet, canale social-medica, etc) locale, realizand un dosar de informare si publicitate a proiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.
Nașca Mihai Teodor
Asistent social Efectueazavizite in teren. Aplicainstrumentele de lucru. Completeazaanchetelesociale si sprjinabeneficiarii in completareadosarelor de aplicatie in cadrulproiectuluipentru activitatile de servicii socio-medicale, locuire, ocupare, educatie, realizeaza impreuna cu beneficiariiproiectului un plan individualizat de interventiepentrufiecarefamilievulnerabila/persoana si o lista a situatiilorproblematice pe care acestia le au, printre care si situatialocativa (situatiileprivindactele de proprietate si apoi de identitate), acordaserviciisocialebeneficiarilorproiectului conform metodologiei. Face recomandari de lucru catre celelalte componente (locuire, ocupare, educatie), ca sa se poata aborda integrativ planul individualizat de interventieper familie sau beneficiari individuali.Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Coldea Ioan Bogdan
Asistent medical comunitarParticipa la selectiabeneficiarilor si la intocmireaplanuluiindividualizat de interventie. Acordaservicii de asistenţă medicalăcomunitarăȋnscopulîmbunătăţiriiaccesului populaţiei apartinândgrupurilorvulnerabile din localitate, selectatepentruderulareaproiectului, la servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităţii cu servicii ale medicului de familie, al altorfurnizori de serviciimedicale, cu serviciilesocialeșiserviciileeducaționale.Efectueazavizite in teren. Aplicainstrumentele de lucru. Face recomandari de lucru catre celelalte componente (locuire, ocupare, educatie), ca sa se poata aborda integrativ planul individualizat de interventie per familie sau beneficiari individuali.Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Cocan Elena
Jurist Se implica in actiuni de asistenta, suport si acompaniere pentru rezolvarea situatiilorlocative:Initiaza demersurile juridice si administrative de obtinere a actelor de proprietate asupra gospodariilor/locuintelor beneficiarilor vizati. Oferasprijin si suport in procesul de identificare si eliberareaactelor de cadastrunecesarepentruintabulare. Oferasprijin si suport in procesul de solutionare acererileprivind actele de identitate/ certificate de nastere. Mentine corelarea activitatii cu celelalte componente ale proiectului. Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Ioia Crinel Gabriel
Expert local pe problemele romilorIntervineatâtîncadrulinstituţional, cât şi încomunitate, la nivelulasigurăriirelaţieibeneficiarilorproiectuluicu serviciileoferite in cadrulproiectului: de asistenţă socială, educative, locative, socio-medicale.Mediaza, consiliaza, îndrumabeneficiariiproiectului, cultivandincredereareciprocaintreparteneri si comunitate. Faciliteazacomunicareaîntremembriicomunitatii de romi si exeprtii din cadrulproiectului. Explicanotiunile de baza si importantaserviciiloroferite in cadrulproiectului. Efectueazavizite in teren. Aplicainstrumentele de lucru. Face recomandari de lucrucatrecelelaltecomponente (locuire, ocupare, educatie), ca sa se poataabordaintegrativplanulindividualizat de interventie per familie sau beneficiariindividuali. Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Cozac Beniamin
Poziția/funcțiaSarcinile principaleNume prenume
Responsabil activitati Ocupare si CampaniePlanifica, coordoneaza,monitorizeazaactivitatileaflate in responsabilitatea P1. Acordasuportexpertilorin derularea activitatilor aflatein responsabilitatea P1, organizeazaintocmireaprocedurilor, metodologiilor (metodologia unitara de implementare aactiunilor de servicii medicale, locuire, educatie, ocupare pentru beneficiari, metodologiaunitara de selectie, etc), documentaţieisuportpentruimplementarea activitatilor in responsabilitatea P1. Face vizite la fata locului. Organizeaza si coordoneazaintalniri de lucru/echipa. Se asigura de indeplinireaindicatorilorpentrubeneficiariidirecti din partea P1. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Moldovan Dragos Dacian
Asistentresponsabil activitatiMenţinerelația cu partenerii şi experţii din proiect. Sprijinaactivitatea de monitorizare a îndeplinirii activităţilor de către experţii. Contribuie la elaborareadocumentaţieisuportnecesarăderulăriiproiectului. Centralizează şi analizeazărapoartelorlunare de activitate şi corelareaacestora cu pontajelelunare ale echipei. Face vizite la fata locului, organizeaza si coordoneazaintalniri de lucru/echipa. Se asigura de indeplinireaindicatorilorpentrubeneficiariidirecti din partea P1. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Zelariu Petru
Responsabil AchizitiiRealizeazaachizițiilepentru P1, monitorizeazacontractele de achizitii, participa la receptiabunurilor/serviciilor/
lucrarilor, arhiveaza si raporteazaachizitiile, participa la intalnirile de echipa/lucru, colaboreaza cu echipa P1 si cu Expertulachizitii din echipa de managementînvedereaasigurariibunuluimers al proiectului din punct de vedere al realizariiachizitiilor
Păcurar Aurelian
Responsabil financiarGestioneaza cheltuielile si activitatile financiare ale proiectului. Intocmeste procedura de lucru financiar-contabila in cadrul proiectului. Gestioneazadocumenteleceurmeaza a fi platitepentru proiect. Participa la întâlnirile de lucrustabilite de echipa de management si /sau implementare. Colaboreazaechipa P1 si cu responsabilulfinanciar din echipa de management învedereaasigurariibunuluimers al proiectului din punct de vederefinanciar. Realizeaza procesul de raportare financiara.Mărginean Gheorghe -Marcel
Consilier orientare privind carieraParticipa la selectia beneficiarilor pentru activitatea de ocupare si antreprenoriat. Se implica in intocmirea metodologiei unitare de implementarea a activitatilor de ocupare. Se implica in realizareaplanului de interventiepersonalizatpentruformare. Se implica in procesul de informare privind oportunitățile si serviciile oferite de proiect in domeniul ocupării:mediere, actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatariidobandite in contexte non-formale si informale, pregatire pentru angajare, angajare asistata, asistăbeneficiariiînluareaunordecizii cu urmăriasupracarierei, sprijina si pregatesc beneficiarii pentru participarea la aceste activitati.Sprijina beneficiarii, ori de cate ori este necesar, ca acestia sa isi completeze dosarul de aplicatie specific activitatii de ocupare.Sprijinabeneficiarii in completareadosarului de angajare, ii pregatestepentruinterviu, etc. Se implica in intocmireauneiliste a posibililorangajatori din zona. Face recomandari de lucru si catre celelalte componente (locuire, socio-medical, educatie), ca sa se poata aborda integrativ planul de interventiepersonalizat/familie sau beneficiari individuali.Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Szabo Gabriela Elisabeta
Consilier orientare privind carieraParticipa la selectia beneficiarilor pentru activitatea de ocupare si antreprenoriat. Se implica in intocmirea metodologiei unitare de implementarea a activitatilor de ocupare. Se implica in realizareaplanului de interventiepersonalizatpentruformare. Se implica in procesul de informare privind oportunitățile si serviciile oferite de proiect in domeniul ocupării:mediere, actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatariidobandite in contexte non-formale si informale, pregatire pentru angajare, angajare asistata, asistăbeneficiariiînluareaunordecizii cu urmăriasupracarierei, sprijina si pregatesc beneficiarii pentru participarea la aceste activitati.Sprijina beneficiarii, ori de cate ori este necesar, ca acestia sa isi completeze dosarul de aplicatie specific activitatii de ocupare.Sprijinabeneficiarii in completareadosarului de angajare, ii pregatestepentruinterviu, etc. Se implica in intocmireauneiliste a posibililorangajatori din zona. Face recomandari de lucru si catre celelalte componente (locuire, socio-medical, educatie), ca sa se poata aborda integrativ planul de interventie personalizat/familie sau beneficiari individuali.Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Florea Ioana Adriana
Mentor dezvoltare antreprenorialaSe implica in intocmirea metodologiei unitare de implementarea a activitatilor P1 si a documentelor specifice ativitatii de mentorat. Participa la selectia beneficiarilor pentru activitatea de ocupare si antreprenoriat. Participa la organizarea sesiunilor de instruire in domeniul antreprenoriatului din cadrul proiectului. Aplica fisele/temele de lucru privind anterprenoriatulOfera suport beneficiarilor in domeniul antreprenoriatului.Sprijina beneficiarii in elaborarea de planuri de afaceri.Dupa fiecare actiune de instruire, a;ica chestionarele de feed-back. Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.-
Responsabil campanie informare si constientizareCoordoneaza, planifica, organizeaza si monitorizeaza implementarea Activitatii 7.Realizeaza conceptul de campanie de informare/constientizare si elaboreaza materiale specifice, cu sprijinul echipei P1. Responsabil cu derularea campaniei de informare/constientizare. Se implica in distribuireamaterialelor de campaniecatrebeneficiari. Coordoneaza procesul de masurarea impactului acestei campanii.Colecteaza o serie de recomandari de ameliorare a problemelor cu care se confrunta populatiasaraca/marginalizata din localitate, obtinute in urma campaniei si a celorlalte activitati din proiect si coordoneaza elaborarea unei strategii inovativa locala de combatere a discriminarii, egalitatii de sanse, egalitatii de gen si promovare a dezvoltarii durabile.Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.-
Poziția/funcțiaSarcinile principaleNume prenume
Responsabil activitati educatiePlanifica, coordoneaza, monitorizeazaactivitatileaflate in responsabilitatea P2. Acordasuportexpertilor in derularea activitatilor aflate in responsabilitatea P2, organizeazaintocmireaprocedurilor, metodologiilor (metodologia unitara de implementare aactiunilor de servicii medicale, locuire, educatie, ocupare pentru beneficiari, metodologiaunitara de selectie, etc),documentaţieisuportpentruimplementarea activitatilor in responsabilitatea P2. Face vizite la fata locului. Organizeaza si coordoneazaintalniri de lucru/echipa. Se asigura de indeplinireaindicatorilorpentrubeneficiariidirecti din partea P2. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Pintecan Ana Diana
Responsabil AchizitiiRealizeazaachizițiilepentru P2, monitorizeazacontractele de achizitii, participa la receptiabunurilor/serviciilor/
lucrarilor, arhiveaza si raporteazaachizitiile, participa la intalnirile de echipa/lucru, colaboreaza cu echipa P1 si cu Expertulachizitii din echipa de managementînvedereaasigurariibunuluimers al proiectului din punct de vedere al realizariiachizitiilor.
Burian Cristina
Responsabil financiarGestioneaza cheltuielile si activitatile financiare ale proiectului. Intocmeste procedura de lucru financiar-contabila in cadrul proiectului. Gestioneazadocumenteleceurmeaza a fi platitepentru proiect. Participa la întâlnirile de lucrustabilite de echipa de management si/sau implementare. Colaboreazaechipa P2 si cu responsabilulfinanciar din echipa de management învedereaasigurariibunuluimers al proiectului din punct de vederefinanciar. Realizeaza procesul de raportare financiara.Țicudean Maria Luminița
Profesor Invatator Primar clasele 1-4 Grupa 1Se implica in selectiabeneficiarilor. Analizeazaplanul de învatamânt si curriculum-ul corespunzatorpentru a realizacunoasterea, respectarea si aplicareapersonalizata a curriculum-ului national, corespunzatorspecificuluiclasei de copii. Proiecteaza si dezvoltacurriculaeducationala de tip after school,identificândresurseleumane si informationaleadecvatecontinuturilorstabilite si selectândactivitatile de învatare cu un caracterformativ. Alege si elaboreazamaterialeledidacticeselectându-le înconformitatecu legislatiaînvigoare siutilizându-le conform capacitatilor de învatare ale copiilor. Desfasoarametodicactivitatile cu copiii, gasindcai si mijloaceeficientepentru atransmitecunostintecopiilor, a forma priceperi, deprinderi, atitudini, respectândprincipiiledidactice. Realizeazaportofoliileindividualizate si le transmitecatre PP, monitorizeazaprezentazilnica si distributiahraneipentruelevi. Se implica in elaborarea/alegerea de material pentru Happy Book. Se implica in analizainitiala si finala a situatieicopiilor (absente, note, rezultate, etc). Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Rusu Maria Alina
Profesor Invatator Primar clasele 1-4 Grupa 2Se implica in selectiabeneficiarilor. Analizeazaplanul de învatamânt si curriculum-ul corespunzatorpentru a realizacunoasterea, respectarea si aplicareapersonalizata a curriculum-ului national, corespunzatorspecificuluiclasei de copii. Proiecteaza si dezvoltacurriculaeducationala de tip after school,identificândresurseleumane si informationaleadecvatecontinuturilorstabilite si selectândactivitatile de învatare cu un caracterformativ. Alege si elaboreazamaterialeledidacticeselectându-le înconformitate cu legislatiaînvigoare si utilizându-le conform capacitatilor de învatare ale copiilor. Desfasoarametodicactivitatile cu copiii, gasindcai si mijloaceeficientepentru a transmitecunostintecopiilor, a forma priceperi, deprinderi, atitudini, respectândprincipiiledidactice. Realizeazaportofoliileindividualizate si le transmitecatre PP, monitorizeazaprezentazilnica si distributiahraneipentruelevi. Se implica in elaborarea/alegerea de material pentru Happy Book. Se implica in analizainitiala si finala a situatieicopiilor (absente, note, rezultate, etc). Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Pintecan Ana Diana
PROFESOR MATEMATICA

P2 Grupele 3 si 4, grupele 5-8
Se implica in selectiabeneficiarilor. Analizeazaplanul de învatamânt si curriculum-ul corespunzatorpentru a realizacunoasterea, respectarea si aplicareapersonalizata a curriculum-ului national, corespunzatorspecificuluiclasei de copii. Proiecteaza si dezvoltacurriculaeducationala de tip after school,identificândresurseleumane si informationaleadecvatecontinuturilorstabilite si selectândactivitatile de învatare cu un caracterformativ. Alege si elaboreazamaterialeledidacticeselectându-le înconformitate cu legislatiaînvigoare si utilizându-le conform capacitatilor de învatare ale copiilor. Desfasoarametodicactivitatile cu copiii, gasindcai si mijloaceeficientepentru a transmitecunostintecopiilor, a forma priceperi, deprinderi, atitudini, respectândprincipiiledidactice. Realizeazaportofoliileindividualizate si le transmitecatre PP, monitorizeazaprezentazilnica si distributiahraneipentruelevi. Se implica in elaborarea/alegerea de material pentru Happy Book. Se implica in analizainitiala si finala a situatieicopiilor (absente, note, rezultate, etc). Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.StănescuRareş Daniel
PROFESOR LIMBA ROMANA

P2 Grupele 3 si 4, grupele 5-8
Se implica in selectiabeneficiarilor. Analizeazaplanul de învatamânt si curriculum-ul corespunzatorpentru a realizacunoasterea, respectarea si aplicareapersonalizata a curriculum-ului national, corespunzatorspecificuluiclasei de copii. Proiecteaza si dezvoltacurriculaeducationala de tip after school,identificândresurseleumane si informationaleadecvatecontinuturilorstabilite si selectândactivitatile de învatare cu un caracterformativ. Alege si elaboreazamaterialeledidacticeselectându-le înconformitate cu legislatiaînvigoare si utilizându-le conform capacitatilor de învatare ale copiilor. Desfasoarametodicactivitatile cu copiii, gasindcai si mijloaceeficientepentru a transmitecunostintecopiilor, a forma priceperi, deprinderi, atitudini, respectândprincipiiledidactice. Realizeazaportofoliileindividualizate si le transmitecatre PP, monitorizeazaprezentazilnica si distributiahraneipentruelevi. Se implica in elaborarea/alegerea de material pentru Happy Book. Se implica in analizainitiala si finala a situatieicopiilor (absente, note, rezultate, etc). Participa la sesiunile de comunicareșiinformareorganizateîncadrulproiectului. Participa la intalnirile de lucru cu echipele de proiect, participa la procesul de raportare.Arion Iulia