Întâlnire de lucru în cadrul proiectului ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie
16026
post-template-default,single,single-post,postid-16026,single-format-standard,bridge-core-2.8.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-27.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie

​​​​​​​Astăzi 28 MARTIE 2022 a avut loc o nouă ședință de lucru in cadrul Proiectului ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie – PN 4009. Cu această ocazie au fost prezenți reprezentanții celor 3 entități implicate în derularea proiectului, respectiv Primăria comunei Sânpetru de Câmpie, Școala Gimnazială Sfântul Petru și Fundația Buckner din Târgu Mureș.

Astfel au fost discutate chestiuni referitoare la gradul de implementare a activităților propuse în proiect și găsirea de soluții pentru Adresele FRDS privind Raportul intermediar transmis de PP.

Programul este finanţat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și este implementat
de Fondul Român de Dezvoltare Socială – FRDS (în calitate de Operator de Program – OP). Asociația
Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) este Partener de Program din partea Donatorilor,
iar Consiliul Europei (CoE) este Organizație Internațională Parteneră.

Obiectivul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 este de a contribui la reducerea disparităților
economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele
donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și statele beneficiare, prin finanțarea a cinci sectoare
prioritare:
Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;
Mediu, energie, schimbări climatice și economia cu emisii reduse de carbon;
Cultură, societatea civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;
Justiție și afaceri interne.

Programul acoperă 5 din cele 23 de arii de program vizate de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021,
respectiv:

Aria nr. 7 Incluziunea și abilitarea romilor;
Aria nr. 8 Copii și tineri aflați în situații de risc;
Aria nr. 10 Dezvoltare locală și reducerea sărăciei;
Aria nr. 16 Bună guvernare, instituții responsabile, transparență;
Aria nr. 17 Drepturile omului – implementare la nivel național.